Slide background
Call2action-2
image-definitief ontwerp

pijlDefinitief ontwerp

De uitkomsten van de Quick scan worden gepresenteerd. Indien er een basis is om verder te gaan op de gemaakte plannen wordt er een intentieovereenkomst getekend. Hierin leggen wij de afspraken en ontbindende voorwaarden contractueel vast.

Vervolgens worden de plannen uit de Quick scan volledig uitgewerkt tot een definitief ontwerp door de verschillende disciplines. De schetsen worden uitgewerkt tot definitieve ( werk ) tekeningen inclusief detaillering.

Op basis hiervan wordt er een definitieve prijs gemaakt door een aannemer. Deze wordt vastgelegd in een aannemersovereenkomst.

Indien al deze uitkomsten positief zijn wordt het transformatiepakket in werking gezet. De transformatie opgave wordt nu een definitieve opdracht.